Lars Oftedal

Tidligere roller:

Handelsminister (V)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Mowinckels andre regjering

15.02.1928–12.05.1931

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Mowinckels første regjering

25.07.1924–05.03.1926

Handelsminister (V)

Handelsdepartementet (av 1916) - Otto Blehrs andre regjering

20.10.1922–06.03.1923

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Otto Blehrs andre regjering

22.06.1921–20.10.1922