Otto Blehrs andre regjering

22. juni 1921–6. mars 1923

Venstre (V)

Otto Blehrs andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 21. juni 1921, med virkning fra 22. juni 1921 kl. 12.00. Den overtok etter Otto B. Halvorsens første regjering, etter at denne hadde stilt kabinettspørsmål på en sak om skolepolitikk og fått flertall mot seg i Stortinget.

I statsråd 2. mars 1923 søkte Otto Blehrs andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om å øke vin- og brennevinimporten fra Spania og Portugal. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 5. mars 1923, med virkning fra 6. mars 1923 kl. 12.00. Samtidig ble Otto B. Halvorsens andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Hans Severin Fürst

Om regjeringen

Statsminister:
Otto Albert Blehr (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere