Otto Blehrs andre regjering

22. juni 1921–6. mars 1923

Venstre (V)

Otto Blehrs andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 21. juni 1921, med virkning fra 22. juni 1921 kl. 12.00. Den overtok etter Otto B. Halvorsens første regjering, etter at denne hadde stilt kabinettspørsmål på en sak om skolepolitikk og fått flertall mot seg i Stortinget.

I statsråd 2. mars 1923 søkte Otto Blehrs andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om å øke vin- og brennevinimporten fra Spania og Portugal. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 5. mars 1923, med virkning fra 6. mars 1923 kl. 12.00. Samtidig ble Otto B. Halvorsens andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

22.06.1921 9
06.03.1923 9


Statsminister
Blehr, Otto Albert, tidligere statsminister. Statsminister og sjef for Finansdepartementet.


Utenriksminister
Ræstad, Arnold Christopher, dr. juris. Utenriksminister. Avskjed 31. mai 1922.

Mowinckel, Johan Ludwig, statsråd. Utenriksminister 31. mai 1922, også sjef for Handelsdepartementet til 20. oktober 1922.


Statsråder
Nalum, Fredrik Anton Martin Olsen
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet og Landbruksdepartementet. Sjef for Kirkedepartementet 26. juli 1921.

Aavatsmark, Ivar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Mjelde, Ole Monsen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet og Provianteringsdepartementet. Sjef for Arbeidsdepartementet 23. juli 1921.

Amundsen, Olaf, sorenskriver. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Avskjed 24. august 1922.

Mowinckel, Johan Ludwig, skipsreder. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Også utenriksminister 31. mai 1922.

Oftedal, Lars, redaktør. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 20. oktober 1922.

Mortensen, Rasmus Olai, godseier. Statsråd 23. juli 1921, sjef for Provianteringsdepartementet. Sjef også for Sosialdepartementet 20. oktober 1922, sjef for Sosialdepartementet 1. november 1922.

Five, Haakon Martin, tidligere statsråd. Statsråd 26. juli 1921, sjef for Landbruksdepartementet.

Holmboe, Arnold, overrettssakfører. Statsråd 24. august 1922, sjef for Justisdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Blehrs andre regjering 1921-1923:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1921      
23.07.1921 Proviantering Ole M. Mjelde Rasmus O. Mortensen
- inn i regjering
26.07.1921 Landbruk Fredrik O. Nalum Haakon M. Five
- inn i regjering
31.05.1921 Utenriks Arnold C. Ræstad
- ut av regjering
Johan L. Mowinckel
1922 Departement Ut av departement Inn i departement
24.08.1922 Justis Olaf Amundsen
- ut av regjering
Arnold Holmboe
20.10.1922 Handel Johan L. Mowinckel Lars Oftedal
20.10.1922 Sosial Lars Oftedal Rasmus O. Mortensen
- konstituert
31.10.1922 Proviantering Rasmus O. Mortensen  
01.11.1922 Sosial   Rasmus O. Mortensen
- utnevnt


Statssekretær
Fürst, Hans Severin
, statssekretær.


I statsråd 2. mars 1923 søkte Otto Blehrs andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om å øke vin- og brennevinimporten fra Spania og Portugal. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 5. mars 1923, med virkning fra 6. mars 1923 kl. 12.00. Samtidig ble Otto B. Halvorsens andre regjering utnevnt, med virkning fra 6. mars 1923 kl. 12.00.

Til toppen