Rasmus Olai Mortensen

Tidligere roller:

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Otto Blehrs andre regjering

01.11.1922–06.03.1923

Provianteringsminister - også konstituert sosialminister fra 20.10.1922 (V)

Provianteringsdepartementet - Otto Blehrs andre regjering

23.07.1921–01.11.1922

01.11.1922 ble Provianteringsdepartementet nedlagt. Departementets saker hadde iden 25. 04.1919 gradvis blitt overført til andre departementer.