Provianteringsdepartementet (1916–1922)

Provianteringsdepartementet ble opprettet 26. august 1916. Grunnen var forsyningssituasjonen under første verdenskrig. Forsynings- og rasjoneringssakene ble overført fra Landbruksdepartementet.

25. april 1919 ble fiskeriforsyningssaker overført fra Provianteringsdepartementet til Handelsdepartementet (av 1916), og Statens fettdirektorat og Statens hvalfangstkontor overført til Industriforsyningsdepartementet.

30. april 1920 ble Statens brenselsstyre overført til Provianteringsdepartementet fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet.

31. oktober 1922 ble Provianteringsdepartementet nedlagt. Prisreguleringssaker ble overført til Sosialdepartementet (av 1916), øvrige saker til Landbruksdepartementet.

Regjeringspolitikere