Arnold Christopher Ræstad

Tidligere roller:

Utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Otto Blehrs andre regjering

22.06.1921–31.05.1922