Arnold Holmboe

Tidligere roller:

Finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Johan Mowinckels første regjering

25.07.1924–05.03.1926

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Otto Blehrs andre regjering

24.08.1922–06.03.1923