Torjus Værland

Tidligere roller:

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Mowinckels andre regjering

15.02.1928–12.05.1931