Skipsfartsdepartementet (1942–1945)

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

25. september 1940 opprettet okkupasjonsmakten i Oslo Sjøfartsdepartementet NS.

Skipsfartsdepartementet ble opprettet i London 1. oktober 1942. Skipsfartssakene ble overført fra Forsyningsdepartementet.

12. juni 1944 ble Sjøfartsdepartementet NS i Oslo innlemmet i Næringsdepartementet (av 1943) NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

5. november 1945 ble Skipsfartsdepartementet nedlagt. Sakene ble overført til Handelsdepartementet (av 1916).

Regjeringspolitikere