Einar Gerhardsens første regjering

25. June 1945–5. November 1945

Arbeiderpartiet (A), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Høyre (H) og Venstre (V)

Einar Gerhardsens første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 23. juni 1945, med virkning fra 25. juni 1945 kl. 12.00. Den overtok etter Johan Nygaardsvolds regjering, i tråd med hva det var blitt enighet om i løpet av krigsårene 1940-1945.

I statsråd 1. november 1945 søkte Einar Gerhardsens første regjering avskjed, etter at Arbeiderpartiet hadde fått flertall på Stortinget i valget 8. oktober 1945. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 5. november 1945 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Om regjeringen

Statsminister:
Einar Gerhardsen (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A), Bondepartiet (B), Hjemmefronten (Hf), Høyre (H), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere