Norske regjeringer siden 1945

Einar Gerhardsens første regjering

25. juni 1945–5. november 1945

Arbeiderpartiet (A), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Høyre (H) og Venstre (V)

Einar Gerhardsens første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 23. juni 1945, med virkning fra 25. juni 1945 kl. 12.00. Den overtok etter Johan Nygaardsvolds regjering, i tråd med hva det var blitt enighet om i løpet av krigsårene 1940-1945.

I statsråd 1. november 1945 søkte Einar Gerhardsens første regjering avskjed, etter at Arbeiderpartiet hadde fått flertall på Stortinget i valget 8. oktober 1945. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 5. november 1945 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Konstituert statsrådssekretær Bredo Rolsted, permisjon til 29. juni 1945
Konstituert statsrådssekretær Olaf Tostrup, til 18. oktober 1945
Statsrådssekretær Leif M. Østern, fra 18. oktober 1945

Om regjeringen

Statsminister:
Einar Gerhardsen (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A), Bondepartiet (B), Hjemmefronten (Hf), Høyre (H), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere