Einar Gerhardsens første regjering

25. juni 1945–5. november 1945

Arbeiderpartiet (A), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Høyre (H) og Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

25.06.1945 15
05.11.1945 15


Antall statsministersekretærer:

28.06.1945 2
05.11 1945 2


Antall menn/kvinner i regjeringen:

28.06.1945 14 menn - 1 kvinne
05.11.1945 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Gerhardsen, Einar Henry, ordfører. Statsminister. (A)


Utenriksminister
Lie, Trygve Halvdan, utenriksminister. (A)


Statsråder
Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (A)

Jahn, Gunnar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. (Hf)

Gabrielsen, Hans Julius, fylkesmann. Konsultativ statsråd i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, gjenoppbyggingen av Finnmark og Nord-Troms. (V)

Cappelen, Johan, fylkesmann. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. (H)

Bonnevie-Svendsen, Conrad, pastor. Konsultativ statsråd for kirkesaker, i Kirke- og undervisningsdepartementet. (Hf)

Fostervoll, Kaare, rektor. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. (A)

Frogner, Einar, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (B)

Evensen, Lars Samuel Myhrer, sekretær. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (A)

Offenberg, Egil, direktør. Statsråd og sjef for Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. (H)

Hansteen, Kirsten, redaktør. Konsultativ statsråd for spesielle oppgaver, i Sosialdepartementet. (NKP)

Skjønsberg, Tor Vangen, advokat. Statsråd og sjef for Skipsfartsdepartementet. (Hf)

Johansen, Johan Strand, redaktør. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (NKP)

Oftedal, Sven, lege. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (A)

 

Statsrådsbevegelser i Gerhardsens første regjering 1945:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen


Statsministerens sekretærer
Hauge, Jens Christian
, direktør. Statsministersekretær 28. juni 1945.

Bøe, Gunnar, konsulent. Statsministersekretær 28. juni 1945.
 

Statsministerens personlige sekretær
Hagen, Ragna, personlig sekretær. Avskjed juni 1945.
 

Statsrådsekretær
Rolsted, Bredo, permittert statsrådsekretær. Avskjed 29. juni 1945.

Tostrup, Olaf Alfred, fungerende statsrådsekretær. Avskjed 18. oktober 1945.

Østern, Leif Martin, sekretær. Statsrådsekretær 18. oktober 1945.

 

Det første stortingsvalget etter andre verdenskrig ble holdt 8. oktober 1945. Som følge av at Arbeiderpartiet fikk flertall på Stortinget, søkte Einar Gerhardsens samlingsregjering avskjed i statsråd 1. november 1945. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 5. november 1945 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens andre regjering utnevnt, med virkning fra 5. november 1945 kl. 12.00.

Til toppen