Kirsten Hansteen

Tidligere roller:

Konsultativ statsråd (NKP)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945