Trygve Lie

Tidligere roller:

Handels- og skipsfartsminister (A)

Handels- og skipsfartsdepartementet - Einar Gerhardsens fjerde regjering

20.01.1964–12.10.1965

Industriminister - permisjon (A)

Industridepartementet (av 1955) - Einar Gerhardsens fjerde regjering

19.10.1963–10.11.1963

Industriminister (A)

Industridepartementet (av 1955) - Einar Gerhardsens fjerde regjering

25.09.1963–20.01.1964

Industriminister (A)

Industridepartementet (av 1955) - Einar Gerhardsens tredje regjering

04.07.1963–28.08.1963

Utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–02.02.1946

Utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945

Utenriksminister - permisjon (A)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.04.1945–10.05.1945

Utenriksminister og konstituert statsminister (A)

Statsministerens kontor - Johan Nygaardsvolds regjering

16.04.1942–07.07.1942

Utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

21.02.1941–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Forsyningsminister og konstituert utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

19.11.1940–21.02.1941

Forsyningsminister og konstituert utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

01.05.1940–18.05.1940

Forsyningsminister og konstituert utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–14.04.1940

Forsyningsminister (A)

Forsyningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

02.10.1939–21.02.1941

Handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

01.07.1939–02.10.1939

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1935–01.07.1939