Industridepartementet (av 1955) (1955–1988)

1. januar 1955 fikk Industridepartementet (av 1947) sitt fulle navn endret til Industridepartementet (Departementet for industri og håndverk), oppført her som Industridepartementet (av 1955). Skipsfartssakene ble overført til Handelsdepartementet (av 1947), som nå fikk navnet endret til Handels- og skipsfartsdepartementet.

11. januar 1978 ble olje- og energisakene overført fra Industridepartementet (av 1955) til det nyopprettede Olje- og energidepartementet (av 1978). Samtidig ble det fulle navnet på Industridepartementet (av 1955), Departementet for industri og håndverk, tatt ut av bruk.

1. januar 1988 fikk Industridepartementet (av 1955) navnet endret til Næringsdepartementet, oppført her som Næringsdepartementet (av 1988). Saksområder ble overført fra flere departementer, fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) bygg- og anleggssaker, fra Handels- og skipsfartsdepartementet innenriks varehandel og forsyningsberedskapssaker, fra Samferdselsdepartementet reiselivsnæringen og fra Finans- og tolldepartementet Industribanken.

Regjeringspolitikere