Lars Skytøen

Tidligere roller:

Industriminister (A)

Industridepartementet (av 1955) - Odvar Nordlis regjering

08.10.1979–04.02.1981