Odvar Nordlis regjering

15. januar 1976–4. februar 1981

Arbeiderpartiet (A)

Odvar Nordlis regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 14. januar 1976, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00. Den overtok etter Trygve Brattelis andre regjering, som følge av at  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. 

I statsråd 4. februar 1981 søkte Odvar Nordlis regjering avskjed, på grunn av at statsministeren ønsket avløsning av helsemessige årsaker. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i samme statsråd, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

15.01.1976 17
04.02.1981 17


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

15.01.1976 22
31.01.1976 26
04.02.1981 37


Antall menn/kvinner i regjeringen:

15.01.1976 13 menn - 4 kvinner
04.02.1981 15 menn - 2 kvinner


Statsminister
Nordli, Odvar, tidligere statsråd. Statsminister.


Utenriksminister
Frydenlund, Knut, utenriksminister. Utenriksminister.


Statsråder
Valle, Inger Louise
, statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet 8. oktober 1979. Avskjed 3. oktober 1980.

Kleppe, Per Andreas, statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Gjerde, Bjartmar Alv, statsråd. Statsråd og sjef for Industridepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Sjef for Olje- og energidepartementet 11. januar 1978. Avskjed 3. oktober 1980.

Evensen, Jens Ingebret, statsråd. Statsråd og sjef for Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker. Avskjed 31. desember 1978.

Lorentzen, Annemarie, statsråd. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 11. januar 1978.

Bolle, Eivind, statsråd. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Aune, Leif Jørgen, statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 11. januar 1978.

Brundtland, Gro Harlem, statsråd. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Christiansen, Ragnar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Avskjed 11. januar 1978.

Egeland, Kjølv, rektor. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Hansen, Rolf Arthur, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Sjef for Miljøverndepartementet 8. oktober 1979. Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål 3. oktober 1980.

Øksnes, Oskar Ingemann, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Ryste, Ruth Anlaug, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Bakke, Hallvard, økonomisjef. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Nilsen, Arne, stortingsrepresentant. Statsråd 11. januar 1978, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Sosialdepartementet 8. oktober 1979.

Haukvik, Olav, fylkesrådmann. Statsråd 11. januar 1978, sjef for Industridepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Myklevoll, Kirsten, stortingsrepresentant. Statsråd 11. januar 1978, sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Jordahl, Asbjørn, stortingsrepresentant. Statsråd 11. januar 1978, sjef for Samferdselsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Cappelen, Andreas Zeier, tidligere utenriksminister. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Justis- og politidepartementet. Avskjed 3. oktober 1980.

Steen, Reiulf, tidligere statsråd. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet.

Skytøen, Lars Mauritz, forbundsformann. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Industridepartementet.

Stoltenberg, Thorvald, statssekretær. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Forsvarsdepartementet.

Bye, Ronald Joseph, administrerende direktør. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Samferdselsdepartementet.

Sand, Ulf Oscar, tidligere statssekretær. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Finans- og tolldepartementet.

Førde, Einar, stortingsrepresentant. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Rønbeck, Sissel Marie, stortingsrepresentant. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Kleppe, Per Andreas, tidligere statsråd. Statsråd 1. januar 1980, sjef for langsiktige planleggings- og samordningssaker.

Berrefjord, Oddvar, tidligere statsråd. Statsråd 3. oktober 1980, sjef for Justis- og politidepartementet.

Andreassen, Harriet, LO-sekretær. Statsråd 3. oktober 1980, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Johanson, Arvid Helmer, stortingsrepresentant. Statsråd 3. oktober 1980, sjef for Olje- og energidepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Nordlis regjering 1976-1981:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1978      
11.01.1978 Industri Bjartmar Gjerde Olav Haukvik
- inn i regjering
11.01.1978 Forbruker- og
administrasjon
Annemarie Lorentsen
- ut av regjering
Kirsten Myklevoll
- inn i regjering
11.01.1978 Kommunal-
og arbeid
Leif Aune
- ut av regjering
Arne Nilsen
- inn i regjering
11.01.1978 Samferdsel Ragnar Christiansen
- ut av regjering
Asbjørn Jordahl
- inn i regjering
11.01.1978 Olje- og energi   Bjartmar Gjerde
31.12.1978 Havretts-
sekretariat
i Utenriks
Jens Evensen
- ut av regjering
 
1979 Departement Ut av departement Inn i departement
08.10.1979 Justis- og politi Inger Louise Valle Andreas Cappelen
- inn i regjering
08.10.1979 Finans- og toll Per Kleppe
- ut av regjering
Ulf Sand
- inn i regjering
08.10.1979 Miljøvern Gro Harlem Brundtland
- ut av regjering
Rolf Hansen
08.10.1979 Kirke- og
undervisning
Kjølv Egeland
- ut av regjering
Einar Førde
- inn i regjering
08.10.1979 Forsvar Rolf Hansen Thorvald Stoltenberg
- inn i regjering
08.10.1979 Sosial Ruth Ryste
- ut av regjering
Arne Nilsen
08.10.1979 Handel- og
skipsfart
Hallvard Bakke
- ut av regjering
Reiulf Steen
- inn i regjering
08.10.1979 Kommunal-
og arbeid
Arne Nilsen Inger Louise Valle
08.10.1979 Industri Olav Haukvik
- ut av regjering
Lars Skytøen
- inn i regjering
08.10.1979 Forbruker- og
administrasjon
Kirsten Myklevoll
- ut av regjering
Sissel Rønbeck
- inn i regjering
08.10.1979 Samferdsel Asbjørn Jordahl
- ut av regjering
Ronald Bye
- inn i regjering
1980 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1980 Planleggings-
sekretariat
i Finans
  Per Kleppe
- inn i regjering
03.10.1980 Kommunal-
og arbeid
Inger Louise Valle
- ut av regjering
Harriet Andreassen
- inn i regjering
03.10.1980 Olje- og energi Bjartmar Gjerde
- ut av regjering
Arvid Johanson
- inn i regjering
03.10.1980 Justis- og politi Andreas Cappelen
- ut av regjering
Oddvar Berrefjord
- inn i regjering

 

Statssekretærer
Fuglerud, Oluf
, statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 27. juni 1976.

Kristensen, Kjell Thorbjørn, statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Jensen, Eskild, ekspedisjonssjef. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 24. januar 1980.

Stoltenberg, Thorvald, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Statsråd 8. oktober 1979, sjef for Forsvarsdepartementet.

Ekanger, Kai, statssekretær. Statssekretær, Justis- og politidepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Aamo, Bjørn Skogstad, statssekretær. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 25. februar 1979.

Olsen, Reidar Engell, statssekretær. Statssekretær, Industridepartementet. Avskjed 11. januar 1978. Statssekretær 11. januar 1978. Avskjed 8. oktober 1979.

Thulin, Lars Uno, statssekretær. Statssekretær, Industridepartementet. Avskjed 5. november 1977.

Sand, Ulf Oscar, statssekretær. Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 9. oktober 1977.

Larsen, Birger, statssekretær. Statssekretær, Fiskeridepartementet. Avskjed 13. januar 1978.

Lund, Annfinn, statssekretær. Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Samferdselsdepartementet 11. januar 1978. Avskjed 8. oktober 1979.

Pettersen, Bjørn Flage, statssekretær. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31.desember 1977.

Christensen, Tore-Jarl, statssekretær. Statssekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Sara, Ole Klemet, statssekretær. Statssekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 3. juni 1979.

Knudsen, Kjell, statssekretær. Statssekretær, Sosialdepartementet. Avskjed 24. september 1977.

Gjesteby, Kari, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 23. januar 1976, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 27. januar 1978.

Holst, Johan Jørgen, forskningssjef. Statssekretær 28. januar 1976, Forsvarsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Skard, Halvdan, kontorsjef. Statssekretær 10. februar 1976, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Ølberg, Per Martin, ambassaderåd. Statssekretær 22. februar 1976, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Treholt, Arne, personlig sekretær. Statssekretær 10. mars 1976, Havrettssekretariatet. Avskjed 31. desember 1978.

Engstad, Paul, gruppesekretær. Statssekretær 28. juni 1976, Statsministerens kontor. Avskjed 24. januar 1980.

Nyhus, Per, overlege. Statssekretær 23. januar 1978, Sosialdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Tamburstuen, Trygve, informasjonssekretær. Statssekretær 23. januar 1978, Olje- og energidepartementet. Industridepartementet 12. oktober 1979.

Haldorsen, Berit Kristine, byråsjef. Statssekretær 23. januar 1978, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Gulbrandsen, Øistein, utredningsleder. Statssekretær 23. januar 1978, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Lund, Rolf Lasse, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 30. januar 1978, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Vaage, Roald, utredningsleder. Statssekretær 1. februar 1978, Fiskeridepartementet. Avskjed 14. oktober 1979.

Hermansen, Tormod, ekspedisjonssjef. Statssekretær 8. mars 1978, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Skjølaas, Ola, personlig sekretær. Statssekretær 2. juni 1979, Landbruksdepartementet.

Haldorsen, Berit Kristine, tidligere statssekretær. Statssekretær 12. oktober 1979, Sosialdepartementet. Avskjed 1. april 1980.

Ølberg, Per Martin, tidligere statssekretær. Statssekretær 12. oktober 1979, Handels- og skipsfartsdepartementet.

Skard, Halvdan, tidligere statssekretær. Statssekretær 12. oktober 1979, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Holst, Johan Jørgen, tidligere statssekretær. Statssekretær 15. oktober 1979, Utenriksdepartementet.

Aasmundstad, Svein, fylkesrådmann. Statssekretær 15. oktober 1979, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31. august 1980.

Bruland, Bjørn Rochmann, kontreadmiral. Statssekretær 15. oktober 1979, Forsvarsdepartementet.

Gjesteby, Kari, tidligere statssekretær. Statssekretær 17. oktober 1979, Finans- og tolldepartementet.

Knudsen, Grete, rektor. Statssekretær 17. oktober 1979, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Brannsten, Per Halvdan, cand.oecon. Statssekretær 19. oktober 1979, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Norvik, Harald, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 12. oktober 1979, Olje- og energidepartementet.

Pedersen, Inger, journalist. Statssekretær 24. oktober 1979, Miljøverndepartementet.

Veierød, Tom, rektor. Statssekretær 1. november 1979, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 3. oktober 1980.

Hernes, Gudmund, professor. Statssekretær 14. januar 1980, Planleggingssekretariatet.

Bucher-Johannessen, Olav, spesialrådgiver. Statssekretær 25. januar 1980, Statsministerens kontor.

Vassbotn, Per Kjell, programsekretær. Statssekretær 25. januar 1980, Statsministerens kontor.

Johansen, Thor-Erik, advokat. Statssekretær 25. januar 1980, Justis- og politidepartementet.

Bøsterud, Helen Marie, stortingsrepresentant. Statssekretær 21. april 1980, Sosialdepartementet.

Pettersen, Sverre, fylkesrådmann. Statssekretær 1. september 1980, Samferdselsdepartementet.

Schjølberg, Birger, kontorsjef. Statssekretær 20. oktober 1980, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kristoffersen, Ivan Kolbjørn, redaktør. Statssekretær 26. november 1980, Fiskeridepartementet.


Personlige rådgivere
Rønning, Tor Oskar
, tidligere personlig rådgiver. Personlig rådgiver 2. februar 1976, Sosialdepartementet. Avskjed 1. august 1976.

Oxholm, Svein Erik, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. august 1976, Sosialdepartementet. Avskjed 12. juni 1977.

Eriksen, Leif Herbrand, personlig sekretær. Personlig rådgiver 13. juni 1977, Sosialdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Gjønnes, Jon Kjell, førsteamanuensis. Personlig rådgiver 1. desember 1979, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Martinsen, Wiktor Asbjørn, informasjonsleder. Personlig rådgiver 13. oktober 1980, Statsministerens kontor.


Personlige sekretærer
Larsen, Leonard
, personlig sekretær. Personlig sekretær, Utenriksdepartementet. Forsvarsdepartementet 29. oktober 1979.

Bendiksby, Hans, personlig sekretær. Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet. Avskjed 14. oktober 1977.

Hagen, Thorbjørn G., personlig sekretær. Personlig sekretær, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 30. september 1977

Treholt, Arne, personlig sekretær. Personlig sekretær, Havrettssekretariatet. Statssekretær samme sted 10. mars 1976.

Skrede, Jan, personlig sekretær. Personlig sekretær, Fiskeridepartementet. Avskjed 31. januar 1978

Lund, Rolf Lasse, personlig sekretær. Personlig sekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 18. september 1977.

Grue, Per Harald, personlig sekretær. Personlig sekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 19. oktober 1978.

Gerhardsen, Tove Astri Strand, konsulent. Personlig sekretær 28. januar 1976, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 27. november 1977.

Leite, Bjørg Schonhowd, utvalgssekretær. Personlig sekretær 28. januar 1976, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 31. mai 1978.

Lindholt, Tore, amanuensis. Personlig sekretær 1. februar 1976, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31. januar 1978.

Karlsen, Jørgen, residerende kapellan. Personlig sekretær 1. februar 1976, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 14. oktober 1977.

Kvestad, Olav Espe, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 2. februar 1976, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 31. august 1976.

Mikkelsen, Erland Johan, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 4. februar 1976, Industridepartementet. Avskjed 1. februar 1977.

Oxholm, Svein-Erik, forbundssekretær. Personlig sekretær 16. februar 1976, Sosialdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 1. august 1976.

Nilsen, Harry, ingeniør. Personlig sekretær 1. mars 1976, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. januar 1978.

Eriksen, Leif Herbrand, journalist. Personlig sekretær 1. august 1976, Sosialdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 13. juni 1977.

Norvik, Harald, UD-aspirant. Personlig sekretær 6. september 1976, Statsministerens kontor. Avskjed 17. september 1979.

Kristoffersen, Ragnar, konsulent. Personlig sekretær 1. november 1976, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 19. august 1979.

Hanssen, Jan Terjer, forsker. Personlig sekretær 20. juni 1977, Sosialdepartementet. Avskjed 30. september 1977.

Wold, Inger-Lise, utredningskonsulent. Personlig sekretær 1. oktober 1977, Sosialdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Utvik, Torild Lien, stud. jur. Personlig sekretær 23. januar 1978, Justis- og politidepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. oktober 1979. Permittert 1. september 1980. Avskjed 3. oktober 1980.

Buberg, Knut, fagforeningsformann. Personlig sekretær 23. januar 1978, Industridepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Hildrum, Alf Ivar, informasjonssekretær. Personlig sekretær 23. januar 1978, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 12. august 1979.

Kloster, Aksel, verftsarbeider. Personlig sekretær 25. januar 1978, Olje- og energidepartementet. Avskjed 14. oktober 1979.

Dankertsen, Turid, faglærer. Personlig sekretær 30. januar 1978, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. oktober 1979.

Pettersen, Gunnar, assistent. Personlig sekretær 1. februar 1978, Fiskeridepartementet.

Bech, Jon Dagfinnson, konsulent. Personlig sekretær 1. februar 1978, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. september 1978.

Nålsund, Jon Ivar, økonomisk medarbeider. Personlig sekretær 6. februar 1978, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 17. juni 1979.

Krosshaug, Berit Walborg, avdelingsleder. Personlig sekretær 12. juni 1978, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 15. august 1980.

Sand, Turid, konsulent. Personlig sekretær 5. november 1978, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. oktober 1979.

Skjølaas, Ola, distriktsveterinær. Personlig sekretær 11. desember 1978, Landbruksdepartementet. Statssekretær samme sted 2. juni 1979.

Roaldsøy, Nordahl Severin, komitésekretær. Personlig sekretær 1. juli 1979, Landbruksdepartementet.

Guran, Ragnar, konsulent. Personlig sekretær 30. juli 1979, Handels- og skipsfartsdepartementet.

Staalesen, Inge, kommunalsekretær. Personlig sekretær 20. august 1979, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sosialdepartementet 16. oktober 1979.

Andersen, Anne Lise, forretningsfører. Personlig sekretær 5. november 1979, Sosialdepartementet.

Larsen, Svein, informasjonssekretær. Personlig sekretær 5. november 1979, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Gerhardsen, Tove Astri Strand, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 15. november 1979, Finans- og tolldepartementet.

Valstrand, Liv, studieinstruktør. Personlig sekretær 19. november 1979, Miljøverndepartementet.

Helle, Karen Margrethe, forsker. Personlig sekretær 26. november 1979, Samferdselsdepartementet.

Eriksrud, Finn Arne, journalist. Personlig sekretær 1. januar 1980, Statsministerens kontor.

Walther, Arne, konsulent. Personlig sekretær 30. januar 1980, Olje- og energidepartementet.

Bull, Bernt Øgrim, kommunalrådsekretær. Personlig sekretær 18. februar 1980, Utenriksdepartementet.

Hermansen, Bjørg, administrasjonssekretær. Personlig sekretær 27. oktober 1980, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Jamholt, Tone Bratteli, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 1. november 1980, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Berggrav, Dag, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær.

 

I statsråd 4. februar 1981 søkte Odvar Nordlis regjering avskjed, på grunn av at statsministeren ønsket avløsning av helsemessige årsaker. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i samme statsråd, med virkning fra 4. februar 1981 kl. 12.00. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands (første) regjering utnevnt, med virkning fra 4. februar 1981 kl. 12.00.

Til toppen