Odvar Nordlis regjering

15. januar 1976–4. februar 1981

Arbeiderpartiet (A)

Odvar Nordlis regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 14. januar 1976, med virkning fra 15. januar 1976 kl. 12.00. Den overtok etter Trygve Brattelis andre regjering, som følge av at  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. 

I statsråd 4. februar 1981 søkte Odvar Nordlis regjering avskjed, på grunn av at statsministeren ønsket avløsning av helsemessige årsaker. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i samme statsråd, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Dag Berggrav

Om regjeringen

Statsminister:
Odvar Nordli (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere