Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Kong Olav Vs trontale 1979-1980 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1979-1980 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 124. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Arne Nilsen.
Stortinget, 2. oktober 1979.

Kilde: www.stortinget.no