Tidligere statsminister Odvar Nordli

(Perioden 15. januar 1976 - 4. februar 1981)