Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Kong Olav Vs trontale 1976-1977 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1976-1977 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 121. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Ruth Ryste.
Stortinget, 2. oktober 1976.

Kilde: www.stortinget.no