Grete Knudsen

Tidligere roller:

Nærings- og handelsminister (A)

Nærings- og handelsdepartementet - Jens Stoltenbergs første regjering

17.03.2000–19.10.2001

Ansvar også for samordning av regjeringens informasjonsteknologi-politikk.

Nærings- og handelsminister (A)

Nærings- og handelsdepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

01.01.1997–17.10.1997

Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsaker.

Næringsminister (A)

Nærings- og energidepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

25.10.1996–31.12.1996

Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidssaker. 25.10.1996 ble ansvaret for næringssakene i Nærings- og energidepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. 01.01.1997 overtok denne statsråden ansvaret for Nærings- og energidepartementet, som fikk navnet endret til Nærings- og handelsdepartementet. Samtidig ble olje- og energisakene overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet (av 1997).

Handels- og skipsfartsminister (A)

Utenriksdepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

24.01.1994–25.10.1996

Sosialminister (A)

Sosial- og helsedepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

08.11.1993–24.01.1994

I denne regjeringsperioden lå ansvaret for helsesaker i Sosialdepartementet hos en egen statsråd i departementet. Fra 08.11.1993 fikk Sosialdepartementet navnet endret til Sosial- og helsedepartementet.

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

04.09.1992–07.11.1993

I denne regjeringsperioden lå ansvaret for helsesaker i Sosialdepartementet (av 1916) hos en egen statsråd i departementet. 08.11.1993 fikk Sosialdepartementet (av 1916) navnet endret til Sosial- og helsedepartementet.

Statssekretær

for statsråd Førde, Einar

Kirke- og undervisningsdepartementet - Odvar Nordlis regjering

17.10.1979–04.02.1981