Gro Harlem Brundtlands første regjering

4. februar 1981–14. oktober 1981

Arbeiderpartiet (A)

Gro Harlem Brundtlands første regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 4. februar 1981, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Odvar Nordlis regjering, på grunn av at statsminister Nordli ønsket avløsning av helsemessige årsaker. 

I statsråd 12. oktober 1981 søkte Gro Harlem Brundtlands første regjering avskjed, etter at  valget 14. september 1981 hadde gitt  flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 13. oktober 1981, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Kåre Willochs regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

04.02.1981  17 
14.10.1981 17


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

04.02.1981 33
14.10.1981 38


Antall menn/kvinner i regjeringen:

04.02.1981 13 menn - 4 kvinner
14.10.1981 13 menn - 4 kvinner


Statsminister
Brundtland, Gro Harlem
, tidligere statsråd. Statsminister.


Utenriksminister
Frydenlund, Knut
, utenriksminister. Utenriksminister.


Statsråder
Kleppe, Per Andreas, statsråd. Statsråd og sjef for Planleggingssekretariatet.

Bolle, Eivind, statsråd. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Hansen, Rolf Arthur, statsråd. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.

Øksnes, Oskar Ingemann, statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Nilsen, Arne, statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Stoltenberg, Thorvald, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Bye, Ronald Joseph, statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Sand, Ulf Oscar, statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Førde, Einar, statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Rønbeck, Sissel Marie, statsråd. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Andreassen, Harriet, statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Johanson, Arvid Helmer, statsråd. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet.

Skau, Bjørn, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet.

Kristensen, Finn, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Industridepartementet.

Gjesteby, Kari, statssekretær. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Harlem Brundtlands første regjering 1981:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen

  

Statssekretærer
Bucher-Johannessen, Olav
, statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Øien, Arne, direktør. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Martinsen, Wiktor Asbjørn, personlig rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Holst, Johan Jørgen, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet.

Hernes, Gudmund, statssekretær. Statssekretær, Planleggingssekretariatet.

Kristoffersen, Ivan, statssekretær. Statssekretær, Fiskeridepartementet.

Pedersen, Inger, statssekretær. Statssekretær, Miljøverndepartementet.

Skjølaas, Ola. statssekretær. Statssekretær, Landbruksdepartementet.

Bøsterud, Helen Marie, statssekretær. Statssekretær, Sosialdepartementet.

Bruland, Bjørn Rochmann, statssekretær. Statssekretær, Forsvarsdepartementet.

Pettersen, Sverre, statssekretær. Statssekretær, Samferdselsdepartementet.

Gerhardsen, Tove Astri Strand, personlig sekretær. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet.

Knudsen, Grete, statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Skard, Halvdan, statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Ølberg, Per Martin, statssekretær. Statssekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet.

Brannsten, Per Halvard, statssekretær. Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Schjølberg, Birger, statssekretær. Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Norvik, Harald, statssekretær. Statssekretær, Olje- og energidepartementet.

Johansen, Thor-Erik, statssekretær. Statssekretær, Justis- og politidepartementet. Avskjed 8. mai 1981.

Tamburstuen, Trygve, statssekretær. Statssekretær, Industridepartementet.

Bendiksby, Hans, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 12. juni 1981, Justis- og politidepartementet.


Personlige rådgivere
Gjønnes, Jon Kjell, personlig rådgiver. Personlig rådgiver, Kommunal- og
arbeidsdepartementet. Avskjed 17. juli 1981.

Sørheim, Ingjald Ørbeck, ekspedisjonssjef. Personlig rådgiver 6. februar 1981, Statsministerens kontor.


Personlige sekretærer
Bull, Bernt Øgrim, personlig sekretær. Personlig sekretær, Utenriksdepartementet.

Pettersen, Gunnar, personlig sekretær. Personlig sekretær, Fiskeridepartementet.

Valstrand, Liv, personlig sekretær. Personlig sekretær, Miljøverndepartementet.

Roaldsøy, Nordahl Severin, personlig sekretær. Personlig sekretær, Landbruksdepartementet.

Andersen, Anne Lise, personlig sekretær. Personlig sekretær, Sosialdepartementet.

Staalesen, Inge, personlig sekretær. Personlig sekretær, Sosialdepartementet .

Larsen, Leonard, personlig sekretær. Personlig sekretær, Forsvarsdepartementet.

Helle, Karen Margrethe, personlig sekretær. Personlig sekretær, Samferdselsdepartementet.

Larsen, Svein, personlig sekretær. Personlig sekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Jamholt, Tone Bratteli, personlig sekretær. Personlig sekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Hermansen, Bjørg, personlig sekretær. Personlig sekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Walther, Arne, personlig sekretær. Personlig sekretær, Olje- og energidepartementet.

Teigen, Karin, kontorsjef. Personlig sekretær 10. februar 1981, Statsministerens kontor.

Andersen, Tor, journalist. Personlig sekretær 23. februar 1981, Industridepartementet.

Finstad, Hanne, konsulent. Personlig sekretær 1. mars 1981, Handels- og skipsfartsdepartementet.

Aleksandersen, Oddny, informasjonskonsulent. Personlig sekretær 23. mars 1981, Justis- og politidepartementet.

Ljones, Olav, forsker. Personlig sekretær 18. mai 1981, Finans- og tolldepartementet.


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Berggrav, Dag, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær.

 

I statsråd 12. oktober 1981 søkte Gro Harlem Brundtlands (første) regjering avskjed, etter at  valget 14. september 1981 hadde gitt  flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 13. oktober 1981, med virkning fra 14. oktober 1981 kl. 12.00. Samtidig ble Kåre Willochs regjering utnevnt, med virkning fra 14. oktober 1981 kl. 12.00.

Til toppen