Gro Harlem Brundtlands første regjering

4. februar 1981–14. oktober 1981

Arbeiderpartiet (A)

Gro Harlem Brundtlands første regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 4. februar 1981, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Odvar Nordlis regjering, på grunn av at statsminister Nordli ønsket avløsning av helsemessige årsaker. 

I statsråd 12. oktober 1981 søkte Gro Harlem Brundtlands første regjering avskjed, etter at  valget 14. september 1981 hadde gitt  flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 13. oktober 1981, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Kåre Willochs regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Dag Berggrav

Om regjeringen

Statsminister:
Gro Harlem Brundtland (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere