Finn Kristensen

Tidligere roller:

Nærings- og energiminister (A)

Nærings- og energidepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

01.01.1993–07.10.1993

Olje- og energiminister og konstituert næringsminister (A)

Næringsdepartementet (av 1988) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

04.09.1992–01.01.1993

Olje- og energiminister (A)

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

03.11.1990–01.01.1993

04.09.1992 ble ansvaret for Næringsdepartementet lagt til sjefen for Olje- og energidepartementet (av 1978). 01.01.1993 ble Næringsdepartementet og Olje- og energidepartementet (av 1978) slått sammen til Nærings- og energidepartementet.

Næringsminister (A)

Næringsdepartementet (av 1988) - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

01.01.1988–16.10.1989

Industriminister (A)

Industridepartementet (av 1955) - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

09.05.1986–01.01.1988

01.01.1988 ble Industridepartementets saksområde utvidet og navnet endret til Næringsdepartementet. Saksområder ble overført fra flere departementer.

Industriminister (A)

Industridepartementet (av 1955) - Gro Harlem Brundtlands første regjering

04.02.1981–14.10.1981