Næringsdepartementet (av 1988) (1988–1993)

1. januar 1988 fikk Industridepartementet (av 1955) navnet endret til Næringsdepartementet, oppført her som Næringsdepartementet (av 1988). Fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) ble bygg- og anleggssaker overført, fra Handelsdepartementet (av 1947) innenriks varehandel og forsyningsberedskapssaker, fra Samferdselsdepartementet reiselivsnæringen og fra Finans-og tolldepartementet Industribanken.

1. januar 1993 fikk Næringsdepartementet (av 1988) navnet endret til Nærings- og energidepartementet. Olje- og energisakene ble overført fra det nedlagte Olje- og energidepartementet (av 1978).

Regjeringspolitikere