Diderik Schnitler

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Thomassen, Petter

Næringsdepartementet (av 1988) - Jan P. Syses regjering

23.10.1989–05.08.1990