Gro Harlem Brundtlands andre regjering

9. mai 1986–16. oktober 1989

Arbeiderpartiet (A)

Gro Harlem Brundtlands andre regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 9. mai 1986, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Den overtok etter Kåre Willochs regjering, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget. 

I statsråd 13. oktober 1989 søkte Gro Harlem Brundtlands andre regjering avskjed, etter at valget 11. september 1989 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. oktober 1989, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Samtidig ble Jan P. Syses regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

09.05.1986 18
16.10.1989 17


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

09.05.1986 16
31.05.1986 35
16.10.1989 41


Antall menn/kvinner i regjeringen:

09.05.1986 10 menn - 8 kvinner
16.10.1989 9  menn - 8 kvinner 


Statsminister
Brundtland, Gro Harlem,
tidligere statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Frydenlund, Knut
, tidligere utenriksminister. Utenriksminister. I embetet til sin død 26. februar 1987.

Holst, Johan Jørgen, statsråd. Konstituert utenriksminister 26. februar-9. mars 1987.

Stoltenberg, Thorvald, tidligere statsråd. Utenriksminister 9. mars 1987.


Statsråder
Bakke, Hallvard
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Rønbeck, Sissel Marie, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet.

Kristensen, Finn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Sjef for Næringsdepartementet 1. januar 1988.

Øien, Arne, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet.

Haraldseth, Leif, LO-nestleder. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 20. februar 1987.

Vetlesen, Vesla Gunvor, LO-sekretær. Statsråd og sjef for Departementet for utviklingshjelp. Avskjed 13. juni 1988.

Mosbakk, Kurt Malvin, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet 1. januar 1988. Avskjed 13. juni 1988.

Mørk-Eidem, Bjarne, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Avskjed 10. oktober 1989.

Holst, Johan Jørgen, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Også konstituert utenriksminister 26. februar-9. mars 1987.

Borgen, Kjell, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet 13. juni 1988.

Bøsterud, Helen Marie, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet.

Berge, Gunnar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Grøndahl, Kirsti Kolle, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Sjef for Departementet for utviklingshjelp 13. juni 1988.

Gerhardsen, Tove Astri Strand, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Øyangen, Gunhild Elise, lektor. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Også sjef for Fiskeridepartementet 10.-16. oktober 1989.

Bakken, Anne-Lise, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 13. juni 1988.

Engseth, William, fylkesordfører. Statsråd 20. februar 1987, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Samferdselsdepartementet 13. juni 1988.

Halvorsen, Einfrid Daghild, tidligere statssekretær. Statsråd 13. juni 1988, sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 28. april 1989.

Balstad, Jan, LO-sekretær. Statsråd 13. juni 1988, sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet.

Kvidal, Mary Synnøve, skolesjef. Statsråd 13. juni 1988, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Pettersen, Oddrun, stortingsrepresentant. Statsråd 28. april 1989, sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Harlem Brundtlands andre regjering 1986-1989:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1987      
20.02.1987 Kommunal- og arbeid  Leif Haraldseth
- ut av regjering
William Engseth
- inn i regjering
26.02.1987 Utenriks Knut Frydenlund
- død
Johan Jørgen Holst
- konstituert
09.03.1987 Utenriks Johan Jørgen Holst
- konstituert
Thorvald Stoltenberg
- inn i regjering
31.12.1987 Handel- og skipsfart Kurt Mosbakk  
1988 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1988 Handel- og skipsfartssaker
i Utenriks
  Kurt Mosbakk
13.06.1988 Utviklingshjelp Vesla Vetlesen
- ut av regjering
Kirsti Kolle Grøndahl
13.06.1988 Handel- og skipsfartssaker
i Utenriks
Kurt Mosbakk Jan Balstad
- inn i regjering
13.06.1988 Samferdsel Kjell Borgen William Engseth
13.06.1988 Kirke- og
undervisning
Kirsti Kolle Grøndahl Mary Kvidal
- inn i regjering
13.06.1988 Forbruker- og
administrasjon
Anne-Lise Bakken
- ut av regjering
Einfrid Halvorsen
- inn i regj ering
13.06.1988 Kommunal-
og arbeid
William Engseth Kjell Borgen
1989 Departement Ut av departement Inn i departement
28.04.1989 Forbruker- og
administrasjon
Einfrid Halvorsen
- ut av regjering
Oddrun Pettersen
- inn i regjering
10.10.1989 Fiskeri Bjarne Mørk Eidem
- ut av regjering
Gunhild Øyangen
- konstituert

 

Statssekretærer
Moland, Torstein
, sekretariatsleder. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Hanisch, (Theodor Harald) Ted, instituttleder. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Aamo, Bjørn Skogstad, tidligere statssekretær. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet.

Cappelen, Frede, prosjektleder. Statssekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 5. april 1988.

Grimstad, Per Ø., administrerende direktør. Statssekretær, Industridepartementet. Næringsdepartementet 1.januar 1988.

Halvorsen, Einfrid Daghild, ordfører. Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 24. juli 1987.

Bugge, Hans Christian, generalsekretær. Statssekretær, Departementet for utviklingshjelp. Avskjed 17. juni 1987.

Aasen, Åshild Marianne Bendiktsen, kontorsjef. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. Avskjed 22. februar 1988.

Hambro, Christian, direktør. Statssekretær, Justis- og politidepartementet. Avskjed 5. september 1986.

Bekken, Harald, sogneprest. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 16. oktober 1987.

Aasen, Bjørn Martin, helsesjef. Statssekretær, Sosialdepartementet. Avskjed 13. november 1987.

Reegård, Stein, økonomisk rådgiver. Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Veierød, Tove Liv, adjunkt. Statssekretær 14. mai 1986, Kultur- og vitenskapsdepartementet. Avskjed 31. mai 1988.

Blegen, Kari, direktør. Statssekretær 16. mai 1986, Industridepartementet. Avskjed 31. desember 1987.

Stoltenberg, Karin, ekspedisjonssjef. Statssekretær 16. mai 1986, Handels- og skipsfartsdepartementet. Næringsdepartementet 1. januar 1988.

Rasch jr., Asbjørn, fiskerisjef. Statssekretær 16. mai 1986, Fiskeridepartementet.

Karstad, Arne, redaktør. Statssekretær 16. mai 1986, Forsvarsdepartementet. Avskjed 26. august 1988.

Skjølaas, Ola, tidligere statssekretær. Statssekretær 16. mai 1986, Landbruksdepartementet. Avskjed 10. april 1987.

Nordbø, Eldrid, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 20. mai 1986, Statsministerens kontor.

Gjesteby, Kari, tidligere statsråd. Statssekretær 21. mai 1986, Utenriksdepartementet. Avskjed 18. mai 1988.

Nistad, Astrid Marie, førstesekretær. Statssekretær 21. mai 1986, Olje- og energidepartementet. Avskjed 29. september 1989.

Christensen, Tore-Jarl, tidligere statssekretær. Statssekretær 5. september 1986, Justis- og politidepartementet.

Strand, Arne, redaksjonssjef. Statssekretær 19. januar 1987, Statsministerens kontor.

Risholm, Terje Halstein, småbruker. Statssekretær 10. april 1987, Landbruksdepartementet.

Arnesen, Arne, tidligere statssekretær. Statssekretær 27. juli 1987, Departementet for utviklingshjelp.

Sæter, Margot Kvalvik, nestleder. Statssekretær 7. august 1987, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 11. mars 1988.

Solheim, Johan, kultursjef. Statssekretær 14. oktober 1987, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Hansen, Emil Hans, salgssjef. Statssekretær 13. november 1987, Sosialdepartementet. Avskjed 16. oktober 1988.

Eikeland, Asbjørn, personlig sekretær. Statssekretær 1. januar 1988, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker).

Simonsen, Bjørg, seksjonsleder. Statssekretær 22. februar 1988, Samferdselsdepartementet.

Falck, Märtha Lucie Paus, bedriftsfysioterapeut. Statssekretær 11. mars 1988, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Bratteli, Tone, personlig sekretær. Statssekretær 5. april 1988, Miljøverndepartementet.

Nålsund, Jon Ivar, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 22. april 1988, Næringsdepartementet.

Hernes, Helga Maria, forskningsleder. Statssekretær 18. mai 1988, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Jahr, Hanna Marit, skoledirektør. Statssekretær 30. mai 1988, Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Seim, Lasse Sigurd, byråsjef. Statssekretær 5. september 1988, Forsvarsdepartementet.

Jakobsen, Alf Einar, personlig sekretær. Statssekretær 17. oktober 1988, Sosialdepartementet.


Personlige rådgivere
Hansen, Svein Roald
, personlig rådgiver. Personlig rådgiver, Statsministerens kontor.

Steen-Olsen, Ole, førsteamanuensis. Personlig rådgiver 17. mai 1986, Justis- og
politidepartementet.

Bull, Bernt Øgrim, tidligere personlig sekretær. Personlig rådgiver 20. mai 1986, Utenriksdepartementet. Avskjed 1. januar 1987.

Magistad, Vigdis, advokat. Personlig rådgiver 9. juni 1986, Finansdepartementet.

Christoffersen, Tore, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. august 1986,
Kommunal- og arbeidsdepartementet. Samferdselsdepartementet 14. juni 1988. Avskjed 31. mai 1989.

Møllerstad, Gro, journalist. Personlig rådgiver 11. august 1986, Sosialdepartementet. Permittert 1. oktober 1988. Avskjed 18. mars 1989.

Bakkevig, Trond, generalsekretær. Personlig rådgiver 28. januar 1987,
Utenriksdepartementet. Avskjed 12. juni 1988.

Gullvåg, Steinar, personlig sekretær. Personlig rådgiver 12. juni 1988,
Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Bakken, Odd, lege. Personlig rådgiver 28. november 1988, Sosialdepartementet.


Personlige sekretærer
Nymo, Synnøve Pauline
, cand. mag. Personlig sekretær, Kultur- og
vitenskapsdepartementet. Avskjed 9. oktober 1987.

Bratteli, Tone, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær, Miljøverndepartementet. Statssekretær samme sted 5. april 1988.

Bjørnstad, Vidar, sekretær. Personlig sekretær, Departementet for utviklingshjelp. Avskjed 13. mars 1987.

Eikeland, Asbjørn, sjøkaptein. Personlig sekretær 20. mai 1986, Handels- og skipsfartsdepartementet. Statssekretær 1. januar 1988, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssakene).

Gullvåg, Steinar, informasjonsleder. Personlig sekretær 20. mai 1986,
Samferdselsdepartementet. Personlig rådgiver 12. juni 1988, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Lauvbu, Morten, informasjonskonsulent. Personlig sekretær 20. mai 1986, Kirke-
og undervisningsdepartementet.

Ravnøy, Vigdis Helene, sekretær. Personlig sekretær 20. mai 1986, Forbruker-
og administrasjonsdepartementet. Avskjed 31. desember 1986.

Midttun, Evy-Ann, personalsjef. Personlig sekretær 21. mai 1986,
Sosialdepartementet. Avskjed 31. august 1987.

Bjerke, Rune, utvalgssekretær. Personlig sekretær 26. mai 1986, Olje- og
energidepartementet. Avskjed 19. februar 1988.

Øvrebotten, Norulv, redaktør. Personlig sekretær 26. mai 1986, Forsvarsdepartementet. Avskjed 15. mars 1988.

Vesterdal, May Liss, kontorfullmektig. Personlig sekretær 27. mai 1986,
Landbruksdepartementet.

Haugen, Eirik, konsulent. Personlig sekretær 9. juni 1986, Industridepartementet. Næringsdepartementet 1. januar 1988. Avskjed 6. juli1989.

Christoffersen, Tore, ordfører. Personlig sekretær 1. juli 1986, Kommunal- og
arbeidsdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 1. august 1986.

Tveit, Borghild, fagassistent. Personlig sekretær 1. juli 1986, Fiskeridepartementet. Avskjed 31. desember 1988.

Tronsvang, Synnøve Folde, forbundssekretær. Personlig sekretær 2. februar 1987, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 7. mai 1989.

Svegården, Janne Kristin, sosionom. Personlig sekretær 19. mars 1987, Departementet for utviklingshjelp. Avskjed 13. juni 1988.

Røed, Knut, gruppesekretær. Personlig sekretær 13. april 1987, Utenriksdepartementet. Avskjed 12. august 1988.

Jakobsen, Alf Einar, helsesjef. Personlig sekretær 31. august 1987, Sosialdepartementet. Statssekretær samme sted 17. oktober 1988.

Walaas, Elisabeth, lektor. Personlig sekretær 10. november 1987, Kultur- og
vitenskapsdepartementet.

Eriksen, Elsa Lisbeth, undervisningsinspektør. Personlig sekretær 7. mars 1988, Forsvarsdepartementet.

Wahl, Jakob, konstituert byråsjef. Personlig sekretær 5. april 1988, Miljøverndepartementet.

Mæland, Øystein, lege. Personlig sekretær 5. april 1988, Olje- og energidepartementet. Utenriksdepartementet 15. juni 1988.

Myrvang, Gunnar, utredningssekretær. Personlig sekretær 13. juni 1988, Olje-
og energidepartementet.

Haugland, Edvard, sogneprest. Personlig sekretær 27. juni 1988, Kirke- og
undervisningsdepartementet.

Fossum, Grethe Gulbrandsen, rektor. Personlig sekretær 26. september 1988,
Sosialdepartementet. Avskjed 28. august 1989.

Dokken, Ståle, AUF-sekretær. Personlig sekretær 27. februar 1989,
Statsministerens kontor.

Olsen, Per Gunnar, kontorleder. Personlig sekretær 8. mai 1989, Samferdselsdepartementet.

Enevold, Sylvi Ann, fylkesvaraordfører. Personlig sekretær 8. mai 1989,
Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Bauer, Irene, gruppesekretær. Personlig sekretær 7. august 1989, Olje- og
energidepartementet.

Møllerstad, Gro, tidligere personlig rådgiver. Personlig sekretær 21. august
1989, Sosialdepartementet. Avskjed 11. september 1989.

Fure, Lars Roar, gruppesekretær. Personlig sekretær 25. september 1989,
Utenriksdepartementet.

Breiby, Anne, organisasjonssekretær. Personlig sekretær 3. oktober 1989,
Fiskeridepartementet.


Statsrådsekretær
- fra 1. januar 1987 ble tittelen på embetet som ivaretok disse oppgavene, ekspedisjonssjefen for juridiske og administrative saker ved Statsministerens kontor, endret til departementsråd.
Berggrav, Dag, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær. Departementsråd og statsrådsekretær 1. januar 1987.

 

I statsråd 13. oktober 1989 søkte Gro Harlem Brundtlands andre regjering avskjed, etter at valget 11. september 1989 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. oktober 1989, med virkning fra 16. oktober 1989 kl. 14.00. Samtidig ble Jan P. Syses regjering utnevnt, med virkning fra 16. oktober 1989 kl. 14.00.

Til toppen