Gro Harlem Brundtlands andre regjering

9. mai 1986–16. oktober 1989

Arbeiderpartiet (A)

Gro Harlem Brundtlands andre regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 9. mai 1986, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Den overtok etter Kåre Willochs regjering, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget. 

I statsråd 13. oktober 1989 søkte Gro Harlem Brundtlands andre regjering avskjed, etter at valget 11. september 1989 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. oktober 1989, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Samtidig ble Jan P. Syses regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Dag Berggrav, til 1. januar 1987
Departementsråd Dag Berggrav, fra 1. januar 1987

Om regjeringen

Statsminister:
Gro Harlem Brundtland (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere