Gro Møllerstad

Tidligere roller:

Personlig sekretær (A)

for statsråd Strand, Tove

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

21.08.1989–16.10.1989

Politisk rådgiver (permisjon) (A)

for statsråd Strand, Tove

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

01.10.1988–18.03.1989

Personlig rådgiver (A)

for statsråd Strand, Tove

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

11.08.1986–18.03.1989