Departementet for utviklingshjelp (1984–1990)

Departementet for utviklingshjelp ble opprettet 1. januar 1984. Utviklingshjelpsakene ble overført fra en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

1. januar 1990 ble Departementet for utviklingshjelp nedlagt. Sakene ble overført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

Regjeringspolitikere