Idar Magne Holme

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

23.10.1997–17.03.2000

Statssekretær

for statsråd Sollie, Solveig

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Statssekretær

for statsråd Sollie, Solveig

Forbruker- og administrasjonsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–01.01.1990

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Brusletten, Reidun

Departementet for utviklingshjelp - Kåre Willochs regjering

15.11.1985–09.05.1986