Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) (1990–1991)

1. januar 1990 fikk Forbruker- og administrasjonsdepartementet navnet endret til Familie- og forbrukerdepartementet, oppført her som Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990). Administrasjonssakene ble overført til det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1990). Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) fikk overført familiesaker fra Sosialdepartementet (av 1916) og Justis- og politidepartementet, boligbyggingssaker fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) og produktsikkerhetssaker fra Miljøverndepartementet.

1. januar 1991 fikk Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) navnet endret til Barne- og familiedepartementet, oppført her som Barne- og familiedepartementet (av 1991).

Regjeringspolitikere