Solveig Sollie

Tidligere roller:

Familie- og forbrukerminister (KrF)

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Familie- og forbrukerminister (KrF)

Forbruker- og administrasjonsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–01.01.1990

02.11.1989 ble ansvaret for administrasjonssakene i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og arbeidssakene i Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) lagt til en egen statsråd. 01.01.1990 ble disse sakene overført til det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1990). Samtidig fikk Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) navnet endret til Kommunaldepartementet, mens Forbruker- og administrasjonsdepartementets navn ble endret til Famile- og forbrukerdepartementet (av 1990).