Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

3. november 1990–25. oktober 1996

Det norske Arbeiderparti (Ap)

Antall regjeringsmedlemmer:

03.11.1990 19
25.10.1996 19


Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

03.11.1990   8
30.11.1990 40
25.10.1996 56


Antall menn/kvinner i regjeringen:

03.11.1990 10 menn - 9 kvinner
25.10.1996 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Brundtland, Gro Harlem
, tidligere statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Stoltenberg, Thorvald, tidligere utenriksminister. Utenriksminister. Avskjed 2. april 1993.

Holst, Johan Jørgen, statsråd. Utenriksminister 2. april 1993. Permittert 17. desember 1993-13. januar 1994. I embetet til sin død 13. januar 1994.

Godal, Bjørn Tore, statsråd. Konstituert utenriksminister 17. desember 1993, utnevnt 24. januar 1994.


Statsråder
Kristensen, Finn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. Konstituert sjef også for Næringsdepartementet 4. september 1992. Sjef for Nærings- og energidepartementet 1. januar 1993. Avskjed 7. oktober 1993.

Holst, Johan Jørgen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Utenriksminister 2. april 1993.

Borgen, Kjell, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kommunaldepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Avskjed 4. september 1992.

Gerhardsen, Tove Astrid Strand, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Øyangen, Gunhild Elise, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Gjesteby, Kari, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Pettersen, Oddrun, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Knapp, Ole, LO-sekretær. Statsråd og sjef for Næringsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Berntsen, Thorbjørn, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet.

Opseth, Kjell, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Veierød, Tove, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Hernes, Gudmund, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet og for kirkesakene i Kirke- og kulturdepartementet. Sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 1991. Sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet 22. desember 1995.

Nordbø, Eldrid, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet. Avskjed 15. november 1991.

Sandman, Matz, rådmann. Statsråd og sjef for Familie- og forbrukerdepartementet. Sjef for Barne- og familiedepartementet 1. januar 1991. Avskjed 15. november 1991.

Kleveland, Åse Maria, administrerende direktør. Statsråd og sjef for  Kirke- og kulturdepartementet, med unntak av kirkesakene. Sjef for Kulturdepartementet 1. januar 1991.

Johnsen, Sigbjørn, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Faremo, Grete, direktør. Statsråd og sjef for bistandssakene i Utenriksdepartementet. Sjef for Justis- og politidepartementet 4. september 1992.

Godal, Bjørn Tore, stortingsrepresentant. Statsråd 15. november 1991, sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet. Også konstituert utenriksminister 17. desember 1993. Utenriksminister 24. januar 1994.

Berget, Grete Anni, personlig rådgiver. Statsråd 15. november 1991, sjef for Barne- og familiedepartementet. Permittert 24. desember 1993-5. april 1994.

Berge, Gunnar, tidligere statsråd. Statsråd 4. september 1992, sjef for Kommunaldepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1993.

Knudsen, Grete, tidligere statssekretær. Statsråd 4. september 1992, sjef for Sosialdepartementet (sosialsakene). Sjef for Sosial- og helsedepartementet (sosialsakene) 8. november 1993. Sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet 24. januar 1994.

Aleksandersen, Oddny, tidligere personlig sekretær. Statsråd 4. september 1992, sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Sjef for Administrasjonsdepartementet 1. januar 1993. Avskjed 7. oktober 1993.

Nordheim-Larsen, Kari, regionsekretær. Statsråd 4. september 1992, sjef for bistandssakene i Utenriksdepartementet. Også konstituert sjef for Barne- og familiedepartementet 24. desember 1993-5. april 1994.

Christie, Werner Hosewinckel, fylkeslege. Statsråd 4. september 1992, sjef for helsesakene i Sosialdepartementet. Sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet 8. november 1993. Avskjed 22. desember 1995.

Olsen, Jan Henry Tungeland, fylkesordfører. Statsråd 4. september 1992, sjef for Fiskeridepartementet.

Kosmo, Jørgen Hårek, stortingsrepresentant. Statsråd 2. april 1992, sjef for Forsvarsdepartementet.

Totland, Nils, kartelleder. Statsråd 7. oktober 1993, sjef for Administrasjonsdepartementet.

Stoltenberg, Jens, stortingsrepresentant. Statsråd 7. oktober 1993, sjef for Nærings- og energidepartementet.

Solberg, Hill-Marta, stortingsrepresentant. Statsråd 24. januar 1994, sjef for Sosial- og helsedepartementet (sosialsakene).

Sandal, Reidar, stortingsrepresentant. Statsråd 22. desember 1995, sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Harlem Brundtlands tredje regjering 1990-1996:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1990      
1991 Departement Ut av departement Inn i departement
15.11.1991 Handels- og skipsfartssaker
i Utenriks
Eldrid Nordbø
- ut av regjering
Bjørn Tore Godal
- inn i regjering
15.11.1991 Barn- og familie Matz Sandman
- ut av regjering
Grete Berget
- inn i regjering
1992 Departement Ut av departement Inn i departement
04.09.1992 Kommunal Kjell Borgen
- ut av regjering
Gunnar Berge
- inn i regjering
04.09.1992 Arbeid- og
administrasjon
Tove S. Gerhardsen
- ut av regjering
Oddny Aleksandersen
- inn i regjering
04.09.1992 Justis Kari Gjesteby
- ut av regjering
Grete Faremo
04.09.1992 Fiskeri Oddrun Pettersen
- ut av regjering
Jan Henry T. Olsen
- inn i regjering
04.09.1992 Næring Ole Knapp
- ut av regjering
Finn Kristensen
04.09.1992 Sosial Tove Veierød
- ut av regjering
Grete Knudsen
- inn i regjering
04.09.1992 Bistandssaker i Utenriks Grete Faremo Kari Nordheim-Larsen
- inn i regjering
04.09.1992 Helsesaker i Sosial   Werner Christie
- inn i regjering
1993 Departement Ut av departement Inn i departement
02.04.1993 Utenriks Thorvald Stoltenberg
- ut av regjering
Johan Jørgen Holst
02.04.1993 Forsvar Johan Jørgen Holst Jørgen Kosmo
- inn i regjering
07.10.1993 Næring- og energi  Finn Kristensen
- ut av regjering
Jens Stoltenberg
- inn i regjering
07.10.1993 Administrasjon Oddny Aleksandersen
- ut av regjering
Nils Totland
- inn i regjering
17.12.1993 Utenriks Johan Jørgen Holst
- permisjon
Bjørn Tore Godal
- konstituert
24.12.1993 Barn- og familie Grete Berget
- permisjon
Kari Nordheim-Larsen
- konstituert
1994 Departement Ut av departement Inn i departement
13.01.1994 Utenriks Johan Jørgen Holst
- død
Bjørn Tore Godal
- konstituert
24.01.1994 Utenriks   Bjørn Tore Godal
- utnevnt
24.01.1994 Handels- og skipsfartssaker
i Utenriks
Bjørn Tore Godal Grete Knudsen
24.01.1994 Sosialsaker i
Sosial- og helse
Grete Knudsen Hill-Marta Solberg
- inn i regjering
05.04.1994 Barn- og familie Kari Nordheim-Larsen
- konstituert
Grete Berget
1995 Departement Ut av departement Inn i departement
22.12.1995 Kirke-, utdanning-
og forskning
Gudmund Hernes Reidar Sandal
- inn i regjering
22.12.1995 Helsesaker i
Sosial- og helse
Werner Christie
- ut av regjering
Gudmund Hernes

 

Statssekretærer
Aamo, Bjørn Skogstad, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 5. mars 1993.

Bjerke, Per Arne, programsekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.
Avskjed 30. april 1992.

Andersen, Per Alf, forbundssekretær. Statssekretær, Fiskeridepartementet.
Avskjed 4. september 1992.

Torsvik, Solveig, konsulent. Statssekretær, Kommunaldepartementet. Avskjed 4.
september 1992.

Risholm, Terje Halstein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 29. februar 1992.

Øygard, Svein Harald, økonomisk rådgiver. Statssekretær, Finans- og
tolldepartementet. Avskjed 31. desember 1994.

Nålsund, Jon Ivar, tidligere statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). Avskjed 15. oktober 1993.

Bendiktsen, Åshild Marianne, tidligere statssekretær. Statssekretær 8. november 1990, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31. desember 1991.

Løken, (Sigrun Helene) Lene, gruppesekretær. Statssekretær 9. november 1990, Statsministerens kontor. Kulturdepartementet 10. januar 1992. Avskjed 30. september 1993.

Hernes, Helga Maria, tidligere statssekretær. Statssekretær 9. november 1990, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 14. juni 1993.

Aasen, Bjørn Martin, tidligere statssekretær. Statssekretær 9. november 1990,
Sosialdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Øverland, Randi Olaug, adjunkt. Statssekretær 9. november 1990, Utdannings-
og forskningsdepartementet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 1991. Avskjed 10. februar 1995.

Risa, Einar, prosjektdirektør. Statssekretær 9. november 1990, Utenriksdepartementet (bistandssaker). Avskjed 20. september 1991.

Berrefjord, Ole, førsteamanuensis. Statssekretær 12. november 1990,
Statsministerens kontor. Avskjed 23. desember 1994.

Stoltenberg, Jens, konsulent. Statssekretær 12. november 1990, Miljøverndepartementet. Avskjed 22. november 1991.

Eriksen, Elsa Lisbeth, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 13. november 1990, Forsvarsdepartementet. Avskjed 5. november 1993.

Christensen, Tore-Jarl, tidligere statssekretær. Statssekretær 16. november 1990, Justis- og politidepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Rensvik, Harald, direktør. Statssekretær 16. november 1990, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Lauritsen, Ann-Rigmor, stipendiat. Statssekretær 19. november 1990, Familie-
og forbrukerdepartementet. Barne- og familiedepartementet 1. januar 1991. Avskjed 13. desember 1991.

Reegård, Stein, tidligere statssekretær. Statssekretær 26. november 1990,
Næringsdepartementet. Avskjed 15. november 1991.

Tellefsen, Anne Margrethe, fylkeskultursjef. Statssekretær 26. november 1990,
Kirke- og kulturdepartementet (kultursaker). Kulturdepartementet 1. januar 1991. Avskjed 10. januar 1992.

Ellingsen, Anne-Grete, kjemiingeniør. Statssekretær 17. desember 1990, Olje-
og energidepartementet. Avskjed 31. januar 1992.

Aaboen, Jan, økonomisjef. Statssekretær 14. januar 1991, Finans- og
tolldepartementet. Avskjed 19. august 1994.

Kringstad, Helge, cand.jur. Statssekretær 23. september 1991, Utenriksdepartementet (bistandssaker). Avskjed 4. september 1992.

Breiby, Anne, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 21. november 1991,
Næringsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Pettersen, Børre, avdelingsleder. Statssekretær 22. november 1991,
Miljøverndepartementet. Avskjed 9. september 1994.

Saus, Anne-Karin, lærer. Statssekretær 1. januar 1992, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31. januar 1994.

Fossum, Stig Erik, prosjektleder. Statssekretær 1. januar 1992, Barne- og
familiedepartementet. Avskjed 24. juni 1994.

Hansen, Svein Roald, tidligere personlig rådgiver. Statssekretær 10. januar 1992, Statsministerens kontor. Avskjed 4. august 1995.

Valla, Gerd Liv, personlig rådgiver. Statssekretær 10. januar 1992, Statsministerens kontor. Avskjed 21. januar 1994.

Myrvang, Gunnar, personlig sekretær. Statssekretær 31. januar 1992, Olje- og
energidepartementet. Nærings- og energidepartementet 1. januar 1993. Avskjed 29. september 1995.

Egeland, Jan Laurits, personlig rådgiver. Statssekretær 14. februar 1992, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 2. april 1993. Statssekretær 2. april 1993, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permittert 1. mai-15. juni 1993. Avskjed 24. januar 1994. Statssekretær 24. januar 1994, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Befring, Ottar, bonde. Statssekretær 1. mars 1992, Landbruksdepartementet.

Singsaas, Øystein, programsekretær. Statssekretær 8. juni 1992, Statsministerens kontor.

Breiby, Anne, tidligere statssekretær. Statssekretær 11. september 1992,
Næringsdepartementet. Nærings- og energidepartementet 1. januar 1993. Avskjed 31. desember 1995.

Orskaug, Erik, sekretariatsleder. Statssekretær 11. september 1992,
Kommunaldepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1993.

Andersen, Dag Terje, politisk rådgiver. Statssekretær 11. september 1992,
Sosialdepartementet (sosialsaker). Avskjed 15. november 1992.

Borgerud, Ingeborg Moen, advokat. Statssekretær 18. september 1992, Justis-
og politidepartementet.

Evensen, Einar, rådgiver. Statssekretær 18. september 1992, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Administrasjonsdepartementet 1. januar 1993. Avskjed 7. oktober 1993.

Mathisen, Asbjørn, rådmann. Statssekretær 20. september 1992,
Utenriksdepartementet (bistandssaker).

Strengehagen, Ellen, fylkeshelsesjef. Statssekretær 21. september 1992,
Sosialdepartementet (helsesaker). Sosial- og helsedepartementet (helsesaker) 8. november 1993. Avskjed 22. desember 1995.

Kaldhol, Ottar, ordfører. Statssekretær 21. september 1992, Fiskeridepartementet. Avskjed 7. januar 1994.

Bang, Oddny Annie, lærer. Statssekretær 29. september 1992,
Kommunaldepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1993. Avskjed 19. mai 1995.

Frich, Ole Jacob, kommunalråd. Statssekretær 27. november 1992, Sosialdepartementet (sosialsaker). Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) 8. november 1993. Avskjed 2. august 1996.

Bjerke, Siri, utredningssekretær. Statssekretær 14. juni 1993, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Engstad, Nils Asbjørn, politisk rådgiver. Statssekretær 28. juni 1993, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 25. februar 1994.

Johannessen, Ole-Jørgen, amanuensis. Statssekretær 4. oktober 1993, Kulturdepartementet. Avskjed 18. november 1994.

Andreassen, Marianne van den Houten, politisk rådgiver. Statssekretær 15. oktober 1993, Utenriksdepartementet (handelssaker). Avskjed 24. juni 1994.

Hilmen, Anne-Lise, direktør. Statssekretær 19. oktober 1993, Administrasjonsdepartementet.

Brekke, Sigve, politisk rådgiver. Statssekretær 8. november 1993, Forsvarsdepartementet. Avskjed 23. mars 1996.

Gregussen, Otto, politisk rådgiver. Statssekretær 7. januar 1994, Fiskeridepartementet. Avskjed 15. mars 1996.

Paulsrud, Kari, politisk rådgiver. Statssekretær 7. januar 1994, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Sosial- og helsedepartementet (helsesaker) 22. desember 1995.

Mo, Norvald, politisk rådgiver. Statssekretær 21. januar 1994, Statsministerens kontor.

Handeland, Gisle, politisk rådgiver. Statssekretær 31. januar 1994, Samferdselsdepartementet. Avskjed 3. mars 1995.

Mæland, Øystein, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 1. mai 1994, Justis- og politidepartementet.

Yssen, Ingunn, politisk rådgiver. Statssekretær 24. juni 1994, Barne- og
familiedepartementet.

Aas, Even, politisk rådgiver. Statssekretær 24. juni 1994, Utenriksdepartementet
(handels- og skipsfartssaker).

Andreassen, Marianne van den Houten, tidligere statssekretær. Statssekretær 19. august 1994, Finans- og tolldepartementet.

Bull, Bernt Øgrim, tidligere personlig rådgiver. Statssekretær 9. september 1994, Miljøverndepartementet.

Valstad, Irene, fylkeskultursjef. Statssekretær 18. november 1994,
Kulturdepartementet. Avskjed 20. oktober 1996.

Wetland, Morten, ekspedisjonssjef. Statssekretær 23. desember 1994,
Statsministerens kontor.

Guttelvik, Ottar Brage, direktør. Statssekretær 1. februar 1995, Finans- og
tolldepartementet.

Søgnen, Astrid, assisterende utdanningsdirektør. Statssekretær 10. februar 1995,
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Rudihagen, Torstein, ordfører. Statssekretær 3. mars 1995, Samferdselsdepartementet.

Kolberg, Martin, sekretariatsleder. Statssekretær 13. juli 1995, Statsministerens kontor.

Kjølmoen Karin, ordfører. Statssekretær 11. oktober 1995, Kommunal- og
arbeidsdepartementet.

Hansgaard, Odd Erik, miljøkoordinator. Statssekretær 17. november 1995,
Nærings- og energidepartementet.

Kvidal, Mary Synnøve, tidligere statsråd. Statssekretær 1. januar 1996, Nærings- og
energidepartementet.

Midtbø, Magnus, forbundsleder. Statssekretær 23. februar 1996, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.

Rasmussen, Jan Petter, ordfører. Statssekretær 15. mars 1996,
Fiskeridepartementet.

Hovengen, Inger Johanne, politisk rådgiver. Statssekretær 3. mai 1996,
Forsvarsdepartementet.

Grønseth, Finn, generalsekretær. Statssekretær 16. august 1996, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker).

Fossum, Stig Erik, tidligere statssekretær. Statssekretær 21. oktober 1996,
Kulturdepartementet.


Personlige rådgivere

- stillingen omgjort til politisk rådgiver 1. juli 1992.
Berget, Grete Anni, personlig rådgiver. Personlig rådgiver, Statsministerens
kontor. Permittert 1. mars 1991. Statsråd 15. november 1991, Barne- og
familiedepartementet.

Valla, Gerd-Liv, kartellsekretær. Personlig rådgiver 12. november 1990,
Statsministerens kontor. Statssekretær samme sted 10. januar 1992.

Egeland, Jan Laurits, utenlandssjef. Personlig rådgiver 12. november 1990,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statssekretær samme sted 14. februar 1992.

Pedersen, Steinar Ronald, forsker. Personlig rådgiver 12. november 1990,
Kommunaldepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Bakken, Odd, lege. Personlig rådgiver 19. november 1990, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Sosialdepartementet 1. januar 1992. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Haaland, Inger Jo, helse- og sosialsjef. Personlig rådgiver 19. november 1990,
Sosialdepartementet. Avskjed 31. desember 1991.

Vist, Arild, ordfører. Personlig rådgiver 21. november 1990, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 31. desember 1991.

Eriksen, John Erik, næringssjef. Personlig rådgiver 23. november 1990, Næringsdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Ravlum, Inger-Anne, utredningssekretær. Personlig rådgiver 27. november
1990, Utenriksdepartementet (bistandssaker). Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Kjenndalen, Kari, direktør. Personlig rådgiver 1. mars 1991, Statsministerens kontor. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Lauvbu, Morten, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. januar 1992, Arbeids-
og administrasjonsdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Andersen, Dag Terje, ordfører. Personlig rådgiver 17. februar 1992,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Haugen, Eirik, tidligere personlig sekretær. Personlig rådgiver 2. mars 1992,
Olje- og energidepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Handeland, Gisle, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. april 1992,
Samferdselsdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.


Personlige sekretærer
- stillingen omgjort til politisk rådgiver 1. juli 1992.
Yssen, Ingunn, gruppesekretær. Personlig sekretær 5. november 1990,
Kommunaldepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Norstein, Ingrid, gruppesekretær. Personlig sekretær 5. november 1990,
Landbruksdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Kolseth, Siri, distriktssekretær. Personlig sekretær 8. november 1990,
Fiskeridepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Lauvbu, Morten, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 9. november 1990, Utdannings- og forskningsdepartementet. Personlig rådgiver 1. januar 1992, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Harlem, Hanne, advokatfullmektig. Personlig sekretær 12. november 1990,
Familie- og forbrukerdepartementet. Barne- og familiedepartementet 1. januar 1991. Avskjed 13. desember 1991.

Walaas, Elisabeth, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 12. november 1990, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). Avskjed 5. januar 1992.

Vollan, Anne-Lise Grande, sosialkonsulent. Personlig sekretær 14. november 1990, Finans- og tolldepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Mathisen, Unni, sosialsjef. Personlig sekretær 15. november 1990, Miljøverndepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Handeland, Gisle, helse- og sosialsjef. Personlig sekretær 19. november 1990,
Samferdselsdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 1. april 1992.

Pedersen, Margit Toline, sekretær. Personlig sekretær 26. november 1990,
Miljøverndepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Berge, Frode, student. Personlig sekretær 3. desember 1990, Forsvarsdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Li, Tore, førstekonsulent. Personlig sekretær 3. desember 1990, Kirke- og
kulturdepartementet (kultursaker). Kulturdepartementet 1. januar 1991. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Nymo, Synnøve Pauline, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 14. desember 1990, Sosialdepartementet. Avskjed 10. januar 1992.

Myrvang, Gunnar, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 17. desember 1990, Olje- og energidepartementet. Statssekretær samme sted 31. januar 1992.

Bakkane, Berit, cand. mag. Personlig sekretær 13. desember 1991, Barne- og
familiedepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Paulsrud, Kari, førstekonsulent. Personlig sekretær 1. januar 1992, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Andreassen, Marianne van den Houten, økonomisk rådgiver. Personlig sekretær 6. januar 1992, Utenriksdepartementet (handelssaker). Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Nadheim, Erik, gruppesekretær. Personlig sekretær 27. januar 1992, Justis- og
politidepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.

Libak, Arvid, fylkessekretær. Personlig sekretær 11. februar 1992, Sosialdepartementet. Politisk rådgiver samme sted 1. juli 1992.


Politiske rådgivere
- stillingen opprettet 1. juli 1992.
Yssen, Ingunn, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Kommunaldepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Norstein, Ingrid, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Landbruksdepartementet.

Kolseth, Siri, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Fiskeridepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Lauvbu, Morten, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Pedersen, Steinar Ronald, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Kommunaldepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1993. Avskjed 27. august 1993.

Vollan, Anne-Lise Grande, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Finans- og tolldepartementet. Avskjed 31. desember 1993.

Mathisen, Unni, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Miljøverndepartementet.

Bakken, Odd, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Sosialdepartementet. Avskjed 1. september 1992.

Handeland, Gisle, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Samferdselsdepartementet. Statssekretær samme sted 31. januar 1994.

Eriksen, John Erik, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Næringsdepartementet. Avskjed 4. september 1992.

Pedersen, Margit Toline, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Miljøverndepartementet. Avskjed 31. mars 1993.

Ravlum, Inger-Anne, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Utenriksdepartementet (bistandssaker). Avskjed 4. september 1992.

Berge, Frode, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. desember 1992.

Li, Tore, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Kulturdepartementet.
Avskjed 31. august 1992.

Kjenndalen, Kari, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Statsministerens kontor. Avskjed 31. august 1992.

Bakkane, Berit, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Barne- og
familiedepartementet. Avskjed 2. september 1992.

Paulsrud, Kari, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Statssekretær samme sted 7. januar 1994.

Andreassen, Marianne van den Houten, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). Statssekretær samme sted 15. oktober 1993.

Andersen, Dag Terje, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statssekretær 11. september 1992,
Sosialdepartementet (sosialsaker).

Nadheim, Erik, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Justis- og politidepartementet. Avskjed 30. april 1995.

Libak, Arvid, personlig sekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Sosialdepartementet (helsesaker). Sosial- og helsedepartementet (helsesaker) 8. november 1993. Avskjed 22. desember 1995.

Haugen, Eirik, personlig rådgiver. Politisk rådgiver 1. juli 1992, Olje- og
energidepartementet. Nærings- og energidepartementet 1. januar 1993. Avskjed 9. desember 1993.

Birkeland, Inger Elise, rådgiver. Politisk rådgiver 16. juli 1992, Statsministerens kontor.

Eriksrud, Finn Arne, tidligere personlig sekretær. Politisk rådgiver 17. august 1992, Landbruksdepartementet. Avskjed 31. desember 1994.

Veskje, Kristin, journalist. Politisk rådgiver 1. september 1992, Barne- og
familiedepartementet. Avskjed 3. desember 1993.

Mo, Norvald, sekretær. Politisk rådgiver 7. september 1992, Statsministerens kontor. Statssekretær samme sted 21. januar 1994.

Simonsen, Arne, avdelingsdirektør. Politisk rådgiver 15. september 1992,
Sosialdepartementet (sosialsaker). Avskjed 30. juni 1993.

Johannessen, Terje Emil, assisterende kultursjef. Politisk rådgiver 23. september 1992, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Administrasjonsdepartementet 1. januar 1993. Avskjed 30. november 1994.

Ingebrigtsen, Roger, gruppesekretær. Politisk rådgiver 25. september 1992,
Kommunaldepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1993.

Hansen, Lisbeth Berg, daglig leder. Politisk rådgiver 29. september 1992, Fiskeridepartementet.

Gregussen, Otto, avdelingsleder. Politisk rådgiver 1. oktober 1992, Fiskeridepartementet. Statssekretær samme sted 7. januar 1994.

Christensen, Bjørn, tiltakssjef. Politisk rådgiver 5. oktober 1992, Kulturdepartementet. Avskjed 16. oktober 1993.

Bekkelund, Anne Marie, lærer. Politisk rådgiver 13. oktober 1992,
Utenriksdepartementet (bistandssaker).

Engstad, Nils Asbjørn, fylkessekretær. Politisk rådgiver 1. november 1992,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statssekretær 28. juni 1993, Justis- og politidepartementet.

Brekke, Sigve, sekretær. Politisk rådgiver 11. januar 1993, Forsvarsdepartementet. Statssekretær samme sted 8. november 1993.

Westvik, Rita, programsekretær. Politisk rådgiver 1. juli 1993, Sosialdepartementet (sosialsaker). Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) 8. november 1993. Avskjed 24. januar 1994.

Gundersen, Tore Magnus, sekretariatsleder. Politisk rådgiver 1. august 1993,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Aas, Even, cand. oecon. Politisk rådgiver 15. oktober 1993, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). Statssekretær samme sted 24. juni 1994.

Sandvin, Sigurd, redaksjonssekretær. Politisk rådgiver 26. oktober 1993,
Kulturdepartementet. Permittert 27. juni-31. desember 1994.

Johansen, Sverre Oskar, pedagogisk-psykologisk rådgiver. Politisk rådgiver 4.
november 1993, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Yssen, Ingunn, tidligere personlig rådgiver. Politisk rådgiver 26. november 1993,
Barne- og familiedepartementet. Statssekretær samme sted 24. juni 1994.

Rørvik, Anne-Oddveig, kasserer. Politisk rådgiver 29. november 1993,
Forsvarsdepartementet. Permittert 9. januar 1995. Avskjed 30. august 1995.

Hansen, Erlend, sekretær. Politisk rådgiver 10. januar 1994, Fiskeridepartementet. Avskjed 19. april 1995.

Pettersen, Morten Erik, student. Politisk rådgiver 24. januar 1994, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.

Solheim, Roger Remme, politisk sekretær. Politisk rådgiver 4. februar 1994,
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker).

Horneland, Ellen, LO-økonom. Politisk rådgiver 7. februar 1994, Finans- og
tolldepartementet.

Horn, Signe, byrådssekretær. Politisk rådgiver 7. februar 1994, Nærings- og
energidepartementet. Permittert 10. juni-31. desember 1994. Avskjed 25. oktober 1995.

Silåmo, Øivind, industrireparatør. Politisk rådgiver 10. februar 1994, Nærings-
og energidepartementet. Avskjed 24. desember 1994.

Lund, Rolf Lasse, tidligere statssekretær. Politisk rådgiver 14. februar 1994,
Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). Avskjed 6. august 1995.

Ravlum, Inger-Anne, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 5. april 1994,
Statsministerens kontor. Permittert 7. juli 1996.

Solstad, Inger-Grethe, lærer. Politisk rådgiver 11. april 1994, Samferdselsdepartementet.

Karlsen, Tor Ottar, avdelingssjef. Politisk rådgiver 24. juni 1994, Barne- og
familiedepartementet.

Ulvin, Siri, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 27. juni 1994, Kulturdepartementet.
Avskjed 31. desember 1994.

Therkildsen, Tom, kontorsjef. Politisk rådgiver 18. juli 1994, Nærings- og
energidepartementet. Avskjed 29. september 1995.

Westvik, Rita, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. august 1994,
Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker).

Røhne, Nils Amund, avdelingsleder. Politisk rådgiver 1. desember 1994,
Administrasjonsdepartementet.

Aursand, Svein, journalist. Politisk rådgiver 28. februar 1995, Landbruksdepartementet.

Hovengen, Inger Johanne, saksbehandler. Politisk rådgiver 20. mars 1995,
Forsvarsdepartementet. Statssekretær samme sted 3. mai 1996.

Kristiansen, Jens Ove, journalist. Politisk rådgiver 29. mai 1995, Justis- og
politidepartementet.

Hatlevik, Hallgeir Utne, lektor. Politisk rådgiver 7. august 1995, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker).

Rostad, Trond, hovedkasserer. Politisk rådgiver 29. november 1995, Nærings- og
energidepartementet.

Hernæs, Jostein, redaktør. Politisk rådgiver 11. desember 1995, Samferdselsdepartementet.

Roel, Laila, kontorsekretær. Politisk rådgiver 1. januar 1996, Landbruksdepartementet.

Græger, Nina, forsker. Politisk rådgiver 15. januar 1996, Nærings- og
energidepartementet.

Flatø, Lars Erik, kontorsjef. Politisk rådgiver 25. januar 1996, Sosial- og
helsedepartementet (helsesaker).

Ingebrigtsen, Guri Helene, lege. Politisk rådgiver 5. februar 1996, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker).

Alfheim, Frode, ungdomssekretær. Politisk rådgiver 20. mai 1996, Forsvarsdepartementet.

Lyshagen, Guttorm, journalist. Politisk rådgiver 1. august 1996, Statsministerens kontor.


Statsrådssekretær
(departementsråd ved Statsministerens kontor)
Berggrav, Dag, departementsåd og statsrådsekretær. Avskjed 31. mai 1992.

Grydeland, Bjørn Trygve, ekspedisjonssjef. Departementsråd og statsrådsekretær 1. juni 1992. Permittert 12. februar-31. juli 1996.

Spildo, Arne, ekspedisjonssjef. Konstituert departementsråd og konstituert statsrådsekretær 12. februar-31. juli 1996.

 

I statsråd 25. oktober 1996 søkte Gro Harlem Brundtlands tredje regjering avskjed, på grunn av at Brundtland ønsket at Arbeiderpartiets leder også burde være regjeringssjef. Avskjedsøknaden ble innvilget av kong Harald V i samme statsråd, med virkning fra 25. oktober 1996 kl. 12.30. Samtidig ble Thorbjørn Jaglands regjering utnevnt, med virkning fra 25. oktober 1996 kl. 12.30.