Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

3. november 1990–25. oktober 1996

Arbeiderpartiet (A)

Gro Harlem Brundtlands tredje regjering ble utnevnt av kronprinsregent Harald i statsråd 3. november 1990, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Den overtok etter Jan P. Syses regjering, på grunn av intern uenighet i Syses regjering om Norges tilknytning til De europeiske fellesskap (EF). 

I statsråd 25. oktober 1996 søkte Gro Harlem Brundtlands tredje regjering avskjed, på grunn av at Brundtland ønsket at Arbeiderpartiets leder også burde være regjeringssjef. Avskjedsøknaden ble innvilget av kong Harald V i samme statsråd, med virkning fra 25. oktober 1996 kl. 12.30. Samtidig ble Thorbjørn Jaglands regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Dag Berggrav, til 1. juni 1992
Departementsråd Bjørn T. Grydeland, fra 1. juni 1992, permisjon 12. februar-1. august 1996
Ekspedisjonssjef Arne Spildo (konstituert), 12. februar 1996-1. august 1996

Om regjeringen

Statsminister:
Gro Harlem Brundtland (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere