Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990) (1990–1991)

1. januar 1990 fikk Kirke- og undervisningsdepartementet navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990). Kirkesakene ble overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet, mens vitenskapssakene ble overført til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990). Kultur- og vitenskapsdepartementet fikk nå navnet endret til Kirke- og kulturdepartementet.

3. november 1990 ble ansvaret for kirkesaker i Kirke- og kulturdepartementet lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990). 1. januar 1991 ble disse sakene overført til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990), som nå fikk navnet endret til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kirke- og kulturdepartementet fikk nå navnet endret til til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 1991).

Regjeringspolitikere