Einar Steensnæs

Tidligere roller:

Olje- og energiminister (KrF)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–18.06.2004

Utdannings- og forskningsminister (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990) - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Utdannings- og forskningsminister (KrF)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–01.01.1990

16.10.1989 ble ansvaret for kirkesakene i Kirke- og undervisningsdepartementet lagt til sjefen for Kultur- og vitenskapsdepartementet, mens ansvaret for vitenskapssakene i Kultur- og vitenskapsdepartementet ble lagt til sjefen for Kirke- og undervisningsdepartementet. 01.01.1990 ble kirkesakene overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet, som endret navn til Kirke- og kulturdepartementet. Samtidig ble vitenskapssakene overført til Kirke- og undervisningsdepartementet, som endret navn til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990).