Tove Veierød

Tidligere roller:

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

03.11.1990–04.09.1992

I denne regjeringsperioden lå ansvaret for helsesaker i Sosialdepartementet hos en egen statsråd i departementet. 08.11.1993 fikk Sosialdepartementet navnet endret til Sosial- og helsedepartementet.

Statssekretær

for statsråd Bakke, Hallvard

Kultur- og vitenskapsdepartementet - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

14.05.1986–31.05.1988