Arne Simonsen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Knudsen, Grete

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

15.09.1992–30.06.1993