Dag Terje Andersen

Tidligere roller:

Arbeids- og inkluderingsminister (A)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.06.2008–02.10.2009

Nærings- og handelsminister og konstituert fiskeri- og kystminister (A)

Fiskeri- og kystdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

16.11.2006–10.04.2007

Nærings- og handelsminister (A)

Nærings- og handelsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.09.2006–20.06.2008

Landbruksminister (A)

Landbruksdepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

25.10.1996–17.10.1997

Statssekretær

for statsråd Knudsen, Grete

Sosialdepartementet (av 1916) - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

11.09.1992–15.11.1992

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Stoltenberg, Thorvald

Utenriksdepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

01.07.1992–11.09.1992

Personlig rådgiver (A)

for statsråd Stoltenberg, Thorvald

Utenriksdepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

17.02.1992–30.06.1992