Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006–2010)

1. januar 2006 fikk Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) navnet endret til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Innvandrings-, integrerings-, same- og minoritetssaker ble overført fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig ble alkohol- og narkotikasaker overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

20. oktober 2009 ble ansvaret for innvandringssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt til sjefen for Justis- og politidepartementet, og ansvaret for integrasjons- og mangfoldssaker lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006). 1. januar 2010 ble disse saksområdene overført til henholdsvis Justis- og politidepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006). Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) fikk nå navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble offentlige tjenestepensjoner overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Arbeidsdepartementet, oppført her som Arbeidsdepartementet (av 2010).

Regjeringspolitikere