Gina Lund

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–15.02.2013

Statssekretær

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–21.09.2012