Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2006–2010)

1. januar 2006 fikk Moderniseringsdepartementet navnet endret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

20. oktober 2009 ble ansvaret for kirkesakene i Kultur- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 1. januar 2010 ble disse sakene overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra Kultur og kirkedepartementet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet fikk nå navnet endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kultur- og kirkedepartementet fikk navnet endret til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 2010).

Regjeringspolitikere