Forsiden

Trond Henry Blattmann

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Aasrud, Rigmor

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–01.07.2011

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Aasrud, Rigmor

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

22.10.2009–01.01.2010