Forsiden

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010–2014)

1. januar 2010 fikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet navnet endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kirkesakene ble overført fra Kultur- og kirkedepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 2010).

16. oktober 2013 ble ansvaret for bredbåndssaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Samferdselsdepartementet, ansvaret for kirkesaker til sjefen for Kulturdepartementet (av 2010) og ansvaret for konkurransesaker til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble disse sakene overført til henholdsvis Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet (av 2010) og Nærings- og handelsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble nå nedlagt. Kommunal- og regionaldepartementet fikk navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens Nærings- og handelsdepartementet fikk navnet endret til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere