Forsiden

Jon Reidar Øyan

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær

for statsråd Aasrud, Rigmor

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

11.11.2011–01.01.2012

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Aasrud, Rigmor

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

30.06.2011–16.10.2013

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

24.01.2011–01.02.2011

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–24.01.2011

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.10.2009–01.01.2010