Knut Storberget

Tidligere roller:

Justisminister - permisjon, unntatt 19.01.2011 (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2011–31.03.2011

Justisminister - permisjon (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

27.02.2009–29.03.2009

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–11.11.2011

17.10.2005 ble ansvaret for innvandringssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt til sjefen for Justis- og politidepartementet. 01.01.2010 ble disse sakene overført til Justis- og politidepartementet.