Arbeidsdepartementet (av 2010) (2010–2014)

1. januar 2010 fikk Arbeids- og inkluderingsdepartementet navnet endret til Arbeidsdepartementet, oppført her som Arbeidsdepartementet (av 2010). Innvandringssakene ble overført til Justis- og politidepartementet, inkluderings- og mangfoldssakene til Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006). Offentlige tjenestepensjoner ble overført til Arbeidsdepartementet (av 2010) fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) fikk nå navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2014 fikk Arbeidsdepartementet (av 2010) navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2014).

Regjeringspolitikere