Anniken Huitfeldt

Tidligere roller:

Utenriksminister (A)

Utenriksdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–16.10.2023

Arbeidsminister (A)

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–16.10.2013

Kulturminister (A)

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–21.09.2012

Kulturminister (A)

Kultur- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–01.01.2010

20.10.2009 ble ansvaret for kirkesaker i Kultur- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 01.01.2010 ble disse sakene overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som fikk navnet endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Samtidig ble Kultur- og kirkedepartementets navn endret tilbake til Kulturdepartementet.

Barne- og likestillingsminister (A)

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.02.2008–20.10.2009