Kulturdepartementet (av 2010) (2010–2021)

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

1. januar 2010 fikk Kultur- og kirkedepartementet navnet endret til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 2010). Kirkesakene ble overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som nå fikk navnet endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

16. oktober 2013 ble ansvaret for kirkesaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Kulturdepartementet (av 2010). 1. januar 2014 ble kirkesakene overført til Kulturdepartementet (av 2010) fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble nå nedlagt.

22. januar 2019 ble ansvaret for kirkesakene i Kulturdepartementet (av 2010) lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016). Samtidig ble ansvaret for likestillingssakene i Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) lagt til sjefen for Kulturdepartementet (av 2010). 3. mai 2019 ble kirkesakene overført fra Kulturdepartementet (av 2010) til Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016), og likestillingssakene overført til Kulturdepartementet (av 2010) fra Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016). Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) fikk nå navnet endret til Barne- og familiedepartementet, oppført her som Barne- og familiedepartementet (av 2019).

Regjeringspolitikere