Eilif Swensen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Trettebergstuen, Anette

Kulturdepartementet (av 2010) - Jonas Gahr Støres regjering

29.08.2022–28.06.2023