Anette Trettebergstuen

Tidligere roller:

Kultur- og likestillingsminister (A)

Kultur- og likestillingsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

01.01.2022–28.06.2023

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Kultur- og likestillingsminister (A)

Kulturdepartementet (av 2010) - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–31.12.2021