Kjersti Stenseng

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Tajik, Hadia

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–01.10.2013

Statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

15.05.2012–21.09.2012

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

02.03.2012–15.05.2012

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2012–02.03.2012

Konstituert statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.11.2011–01.01.2012

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

14.06.2011–31.10.2011

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

13.01.2010–16.08.2010