Lubna Jaffery

Nåværende rolle:

Kultur- og likestillingsminister (A)

Kultur- og likestillingsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

28.06.2023–

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–23.03.2012

Statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kultur- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

23.10.2009–31.12.2009

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Giske, Trond

Nærings- og handelsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–23.10.2009

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Hanssen, Bjarne Håkon

Helse- og omsorgsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

30.03.2009–20.10.2009

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Andersen, Dag Terje

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.06.2008–30.03.2009

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Hanssen, Bjarne Håkon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

10.03.2008–20.06.2008