Bjarne Håkon Hanssen

Tidligere roller:

Helse- og omsorgsminister og konstituert arbeids- og inkluderingsminister (A)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

02.10.2009–20.10.2009

Helse- og omsorgsminister (A)

Helse- og omsorgsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.06.2008–20.10.2009

Arbeids- og inkluderingsminister (A)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2006–20.06.2008

Arbeids- og sosialminister (A)

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–01.01.2006

17.10.2005 ble ansvaret for integrerings- og innvandringssaker i Kommunal- og regionaldepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og sosialdepartementet. 01.01.2006 ble disse sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet, som fikk navnet endret til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Landbruksminister (A)

Landbruksdepartementet - Jens Stoltenbergs første regjering

17.03.2000–19.10.2001