Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) (2004–2006)

1. oktober 2004 fikk Sosialdepartementet (av 2002) navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). Arbeidssakene ble overført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998), som nå fikk navnet endret til Moderniseringsdepartementet. Endel av sosialsakene ble overført til Helsedepartementet, som nå fikk navnet endret til Helse- og omsorgsdepartementet.

17. oktober 2005 ble ansvaret for alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) lagt til sjefen for Helse- og omsorgsdepartementet, mens ansvaret for integrerings-, innvandings- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet ble lagt til sjefen for Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). 1. januar 2006 ble disse sakene overført til henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) fikk nå navnet endret til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere